Vene na nogama – krvotok

Pre svega treba da znamo kako prolazi krv kroz vene na nogama, šta to čini venski krvotok nogu –  od kojih vena se on zapravo sastoji ? Dakle, krvotok vena na nogama sastoji se od :

varikozne-prosirene-vene
(1) Spoljašnjih vena, koje uglavnom imaju funkciju sabirnog sistema za unutarnje vene. Spoljašnje vene nogu su vena safena, zatim vena magma i vena parva zajedno sa svojim granama (2).Vene potkolenice koje se spajaju u predelu kolena i nastavljaju u venu butne kosti (3).Komunikativne vene koje spajaju spoljašnje i unutarnje vene. Normalno u ovim venama krv teče iz spoljašnjih u unutarnje vene. Kada dođe do oslabljenja ovih komunikativnih vena, dolazi i do protoka krvi  u suprotnom smeru dakle iz unutraljih vena u spoljašnje vene. Komunikativne vene u variksima imaju glavnu ulogu u za nastanak proširene vene na nogama.